@article{Jarosz:2010,
  author  = "A. Jarosz",
  title   = "Gazociąg północny - inwestycja ekonomiczna czy polityczna? Komentarze w prasie polskiej i niemieckiej",
  journal = "Historia i Polityka. Półrocznik poświęcony myśli politycznej i stosunkom międzynarodowym",
  number  = "nr 2-3 (2009-2010)",
  pages   = "274--295",
  year    = "2010",
}