@article{Jarosz:2011,
  author  = "A. Jarosz",
  title   = "Rola Unii Europejskiej w sporze o gazociąg północny. Komentarze w prasie polskiej i niemieckiej",
  journal = "Rocznik Polsko-Niemiecki",
  number  = "nr 19",
  pages   = "146--167",
  year    = "2011",
}