@article{Warężak:2013,
  author  = "T. Warężak and E. Płuciennik-Koropczuk",
  title   = "Gospodarka wodno-ściekowa terenów wiejskich",
  journal = "Wodociągi - Kanalizacja",
  number  = "nr 12",
  pages   = "28--30",
  year    = "2013",
}