@article{Ogiołda:2014,
  author  = "E. Ogiołda and B. Dębicki",
  title   = "Analiza warunków pracy zmodernizowanego systemu zaopatrzenia w wodę w Nowej Soli woj. lubuskie",
  journal = "Instal : Teoria i Praktyka w Instalacjach",
  number  = "nr 5",
  pages   = "32--34",
  year    = "2014",
}