@article{Ogio³da:2014,
  author  = "E. Ogio³da and D. Ha³upka",
  title   = "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodê wsi Boszkowo",
  journal = "Rynek Instalacyjny",
  number  = "nr 6",
  pages   = "73--75",
  year    = "2014",
}