@article{Mikołajczak:2013,
  author  = "M. Mikołajczak",
  title   = "Juwenilia. O niewykorzystanym potencjale twórczości lubuskiej",
  journal = "Pro Libris : Tokarska",
  number  = "nr 4(45)",
  pages   = "71--74",
  year    = "2013",
}