@article{Mikołajczak:2014,
  author  = "M. Mikołajczak",
  title   = "Upokorzenie jako parametr osadniczego losu w powieści neo-post-osiedleńczej i regionalnej literaturze osadniczej - dwa scenariusze",
  journal = "Lamus",
  number  = "nr 1/13",
  pages   = "24--28",
  year    = "2014",
}