@article{Juszczyk:2014,
  author  = "A. Juszczyk and A. Wysokowski",
  title   = "Rodzaje drogowych ciągów technologicznych",
  journal = "Polskie Drogi",
  number  = "nr 7-8",
  pages   = "98--105",
  year    = "2014",
}