@article{Juszczyk:2014,
  author  = "A. Juszczyk and A. Wysokowski",
  title   = "Badania doświadczalnego odcinka drogi tymczasowej przy realizacji autostrady A2",
  journal = "Materiały Budowlane",
  number  = "nr 4",
  pages   = "53--54",
  year    = "2014",
}