@article{Dudra:2014,
  author  = "S. Dudra and P. Pochyły",
  title   = "Prawosławie w Chinach (cz. 1)",
  journal = "Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej",
  number  = "2013",
  pages   = "183--195",
  year    = "2014",
}