@article{Krasicka-Cydzik:2014,
  author  = "E. Krasicka-Cydzik",
  title   = "Warstwy anodowe na stopach tytanu do różnorodnych zastosowań",
  journal = "Obróbka Plastyczna Metali",
  volume  = "Vol. 25",
  number  = "nr. 2",
  pages   = "147--155",
  year    = "2014",
}