@article{Feldshtein:2014,
  author  = "E. Feldshtein and M. Jenek",
  title   = "Cienka struktura warstwy wierzchniej elementów z ulepszonej stali 40H po toczeniu wykończeniowym płytkami powlekanymi [Dokument elektroniczny]",
  journal = "Mechanik",
  volume  = "nr 8-9",
  pages   = "453--460",
  year    = "2014",
}