@article{Maruda:2014,
  author  = "R. Maruda",
  title   = "Wpływ chłodzenia ekologicznego strefy skrawania na proces tworzenia i łamania wióra w obróbce toczeniem stali nierdzewnej X10CrNi18-8 [Dokument elektroniczny]",
  journal = "Mechanik",
  volume  = "nr 8-9",
  pages   = "569--576",
  year    = "2014",
}