@article{Kroczak:2014,
  author  = "J. Kroczak",
  title   = "Tadeusza Zielińskiego i Aleksego Łosiewa rozważania nad antykiem",
  journal = "Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria",
  volume  = "r. 23",
  number  = "nr 2 (90)",
  pages   = "47--57",
  year    = "2014",
}