@article{Kroczak:2014,
  author  = "J. Kroczak",
  title   = ""Rytuał" i "obrzęd" w opowiadaniu Aleksego Łosiewa "Teatroman" / Elena Tacho-Godi; tłum.",
  journal = "Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria",
  volume  = "r. 23",
  number  = "nr 2 (90)",
  pages   = "21--33",
  year    = "2014",
}