@article{Maruda:2014,
  author  = "R. Maruda",
  title   = "Wpływ warunków skrawania ekologicznego (MQCL i MQL) na strukturę geometryczną obrobionej powierzchni ze stali nierdzewnej 2H13",
  journal = "Przegląd Mechaniczny",
  number  = "nr 10",
  pages   = "36--40",
  year    = "2014",
}