@article{Grochowska:2014,
  author  = "E. Grochowska and A. Matysiak",
  title   = "Rola kierownika budowy i inspektora nadzoru na budowie budynku przemysłowego",
  journal = "Przegląd Budowlany",
  number  = "nr 7-8",
  pages   = "67--71",
  year    = "2014",
}