@article{Grochowska:2014,
  author  = "E. Grochowska and A. Matysiak",
  title   = "Konstrukcje stalowe ze słupami dwugałęziowymi z przewiązkami projektowane wg norm PN i EN",
  journal = "Przegląd Budowlany",
  number  = "nr 9",
  pages   = "41--45",
  year    = "2014",
}