@article{Grochowska:2014,
  author  = "E. Grochowska and A. Matysiak",
  title   = "Nośność wzmocnionego żelbetowego stropu obiektu podziemnego",
  journal = "Przegląd Budowlany",
  number  = "nr 10",
  pages   = "47--51",
  year    = "2014",
}