@article{Nowogońska:2014,
  author  = "B. Nowogońska",
  title   = "Stan techniczny budynków w aspekcie skali potrzeb rewitalizacji",
  journal = "Problemy Rozwoju Miast",
  number  = "nr 2",
  pages   = "95--103",
  year    = "2014",
}