@article{Aplas:2011,
  author  = "E. Aplas and A. Jurkowski and A. Latusek and O. Swornowska",
  title   = "Podobieństwo genetyczne linii wsobnych żyta ozimego oceniane na podstawie cech morfologicznych i markerów ISSR",
  journal = "Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne : Czasopismo Naukowo-Kulturalne",
  number  = "Nr 12, t. 2",
  pages   = "105--110",
  year    = "2011",
}