@article{Latusek:2011,
  author  = "A. Latusek and A. Jurkowski and E. Aplas",
  title   = "Optymalizacja wybory odmian żyta ozimego do uprawy na Dolnym Śląsku",
  journal = "Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne : Czasopismo Naukowo-Kulturalne",
  number  = "Nr 12, t. 1",
  pages   = "187--194",
  year    = "2011",
}