@article{Kroczak:2014,
  author  = "J. Kroczak",
  title   = "Paweł Florenski oczami Sergiusza Chorużego",
  journal = "Roczniki Filozoficzne",
  volume  = "tom LXII",
  number  = "nr 3",
  pages   = "5--18",
  year    = "2014",
}