@article{Stefanowicz:2014,
  author  = "Ł. Stefanowicz and R. Wiśniewski and M. Adamski",
  title   = "Algorytm selekcji wykorzystujący teorię hipergrafów",
  journal = "Pomiary, Automatyka, Kontrola",
  volume  = "Vol. 60",
  number  = "nr 7",
  pages   = "516--518",
  year    = "2014",
}