@article{Bazydło:2014,
  author  = "G. Bazydło and M. Adamski and Ł. Stefanowicz",
  title   = "Wykorzystanie pseudostanów historii do modelowania sytuacji awaryjnych w maszynie stanów UML",
  journal = "Pomiary, Automatyka, Kontrola",
  volume  = "Vol. 60",
  number  = "nr 7",
  pages   = "513--515",
  year    = "2014",
}