@article{Farnicka:2013,
  author  = "M. Farnicka and H. Liberska and V. Kosíková",
  title   = "Model badań gotowości do agresywności w okresie dorastania",
  journal = "Czasopismo Psychologiczne",
  volume  = "tom 19",
  number  = "nr 2",
  pages   = "355--360",
  year    = "2013",
}