@article{Farnicka:2014,
  author  = "M. Farnicka and H. Liberska",
  title   = "Szkoła wspólnych rządów",
  journal = "Psychologia w Szkole",
  number  = "nr 5",
  pages   = "23--27",
  year    = "2014",
}