@article{Latusek:2012,
  author  = "A. Latusek and A. Jurkowski and H. Bujak",
  title   = "Możliwość optymalizacji uprawy rzepaku ozimego na podstawie doświadczeń porejestrowych",
  journal = "Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne : Czasopismo Naukowo-Kulturalne",
  number  = "Nr 15",
  pages   = "141--150",
  year    = "2012",
}