@article{Grzegorzewska:2014,
  author  = "I. Grzegorzewska",
  title   = "Psychospołeczne predyktory zachowań ryzykownych młodzieży",
  journal = "Rocznik Lubuski : Uwarunkowania zachowań ryzykownych",
  volume  = "Tom 40",
  number  = "cz. 1",
  pages   = "29--42",
  year    = "2014",
}