@article{Farnicka:2014,
  author  = "M. Farnicka and H. Liberska",
  title   = "Przejawy agresywności współczesnej młodzieży i ich uwarunkowania rodzinne",
  journal = "Rocznik Lubuski : Uwarunkowania zachowań ryzykownych",
  volume  = "Tom 40",
  number  = "cz. 1",
  pages   = "43--57",
  year    = "2014",
}