@article{Jabłoński:2014,
  author  = "J. Jabłoński and M. Wójtowicz",
  title   = "Bezwarunkowo bezpieczny system kryptograficzny",
  journal = "Logistyka",
  number  = "nr 5",
  pages   = "611--616",
  year    = "2014",
}