@article{Feldshtein:2014,
  author  = "E. Feldshtein and R. Maruda and M. Kornievich",
  title   = "Vli‚nie sposoba ohlaĺdeni‚ zony rezani‚ na uslovi‚ struĺkoobrazovani‚",
  journal = "Nauka i Tehnika = Science and Technique",
  number  = "no. 4",
  pages   = "48--53",
  year    = "2014",
}