@article{Hawrysz:2014,
  author  = "M. Hawrysz and M. Steciąg",
  title   = "Rozważania metodologiczne w kontekście badań statusu i prestiżu języka sąsiada na pograniczu polsko-saksońskim",
  journal = "Polonica",
  volume  = "Tom XXXIV",
  pages   = "201--210",
  year    = "2014",
}