@article{Gabryelewicz:2014,
  author  = "I. Gabryelewicz and J. Sadłowska-Wrzesińska",
  title   = "Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie drogowym",
  journal = "Logistyka",
  number  = "nr 5",
  pages   = "442--452",
  year    = "2014",
}