@article{Gabryelewicz:2014,
  author  = "I. Gabryelewicz and J. Sadłowska-Wrzesińska and Z. Skuza",
  title   = "Rola i miejsce logistyki w systemie zarządzania przedsiębiorstwem",
  journal = "Logistyka",
  number  = "nr 6",
  pages   = "12102--12106",
  year    = "2014",
}