@article{Skuza:2014,
  author  = "Z. Skuza and R. Prusak and I. Gabryelewicz",
  title   = "Zarządzanie energią jako jeden z determinantów organizacji procesów produkcji",
  journal = "Logistyka",
  number  = "nr 6",
  pages   = "12430--12432",
  year    = "2014",
}