@article{Dąbrowska-Burkhardt:2014,
  author  = "J. Dąbrowska-Burkhardt",
  title   = "Kochanek czarownicy. Semantyczna analiza XVII-wiecznych protokołów z przesłuchań osób posądzanych o czary w mieście Grünberg [Zielona Góra]",
  journal = "Scripta Neophilologica Posnaniensia: rocznik poświęcony językoznawstwu, literaturoznawstwu i kulturoznawstwu",
  volume  = "t. XIV",
  pages   = "33--43",
  year    = "2014",
}