@article{Farnicka:2014,
  author  = "M. Farnicka and H. Liberska",
  title   = "Tworzenie środowiska sprzyjającego uczeniu się - analiza wybranych czynników",
  journal = "Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja",
  number  = "nr 3(67)",
  pages   = "57--71",
  year    = "2014",
}