@article{Krzywoszyja:2014,
  author  = "G. Krzywoszyja and G. Andrzejewski",
  title   = "System wspierający diagnostykę rodzin pszczelich",
  journal = "Pomiary, Automatyka, Kontrola",
  volume  = "Vol. 60",
  number  = "nr 11",
  pages   = "978--981",
  year    = "2014",
}