@article{Arkusz:2014,
  author  = "K. Arkusz and M. Nycz and E. Paradowska and E. Krasicka-Cydzik",
  title   = "Elektrochemiczna detekcja interleukiny-6 na podłożu nanotubularnym ditlenku tytanu = Electrochemical detection method for interleukin-6 on titania nanotube platforms",
  journal = "Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials",
  volume  = "Vol. 17",
  number  = "no. 125",
  pages   = "21--29",
  year    = "2014",
}