@article{Pochyły:2014,
  author  = "P. Pochyły",
  title   = "Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Łemkowie, Bojkowie, Rusini - historia, współczesność, kultura materialna i duchowa", Svidnik 14-15 czerwca 2013",
  journal = "Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities : Romowie",
  number  = "nr 3",
  pages   = "185--190",
  year    = "2014",
}