@article{Adamczyk:2015,
  author  = "J. Adamczyk",
  title   = "Certyfikacja energetyczna budynków w aspekcie edukacji nieformalnej społeczeństwa",
  journal = "General and Professional Education",
  number  = "no. 2",
  pages   = "3--9",
  year    = "2015",
}