@article{Jędryczkowski:2015,
  author  = "J. Jędryczkowski",
  title   = "Wspieranie twórczości studentów jako element multimedialnego systemu kształcenia na odległość",
  journal = "General and Professional Education",
  number  = "2",
  pages   = "10--17",
  year    = "2015",
}