@article{Brylla:2015,
  author  = "D. Brylla",
  title   = "Alberta Schweitzera etyka czci dla życia jako mistyka panteistyczna i mistyka jednoczenia się z bytem",
  journal = "Studia Philosophica Wratislaviensia",
  number  = "X 1",
  pages   = "107--124",
  year    = "2015",
}