@article{Banaszak:2014,
  author  = "N. Banaszak",
  title   = "Samorządowe kolegia odwoławcze - refleksje na kanwie art. 138 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego",
  journal = "Casus",
  number  = "nr 73",
  pages   = "34--41",
  year    = "2014",
}