@article{Świderska-Włodarczyk:2015,
  author  = "U. Świderska-Włodarczyk",
  title   = "Na marginesie książki Urszuli Kicińskiej uwag kilka",
  journal = "Studia Europaea Gnesnensia",
  volume  = "11",
  pages   = "379--383",
  year    = "2015",
  note    = "[w dziale: Recenzje]",
}