@article{Grzegorzewska:2015,
  author  = "I. Grzegorzewska",
  title   = "Rodzina dysfunkcyjna jako czynnik ryzyka w rozwoju dziecka",
  journal = "Remedium",
  number  = "zesz. 5",
  pages   = "4--5",
  year    = "2015",
}