@article{Grzegorzewska:2015,
  author  = "I. Grzegorzewska",
  title   = "Szkoła jako ważny kontekst rozwoju dzieci i młodzieży ? cz. I",
  journal = "Remedium",
  number  = "zesz. 6",
  pages   = "21--22",
  year    = "2015",
}