@article{Jarosz:2015,
  author  = "A. Jarosz",
  title   = "Aktywność mniejszości niemieckiej w polskich wyborach samorzadowych",
  journal = "Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities : Mniejszość niemiecka",
  number  = "nr 4",
  pages   = "69--89",
  year    = "2015",
}