@article{Kroczak:2015,
  author  = "J. Kroczak",
  title   = "Włodzimierza Wiernadskiego i Pawła Florenskiego rozważania o związkach człowieka z przyrodą",
  journal = "Logos i Ethos",
  number  = "nr 1 (38)",
  pages   = "81--92",
  year    = "2015",
}